Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

330

dochter Anna Maria Verrijs huisv. van dHr. Johan Steen out 50 jaar in'den Heer ontslapen ao. 1719.

49. (Wapen een schaap en lam.) H. van Meel. (44)

50. (Wapen uitgekapt.) Heymen Geretz. Bick. (55)

51. Twee wapens: I. vier molenwieken over een dwarsbalk; II. Pauw (de Goudsch-Amsterdamsche familie).

....ysnoves van Nes. (57)

52. Hier leit begraven Barent Jansz. Ste Smet in sin leven starf den 4 December 1609 out wesende 31 jaer.

(Een merk.) (no. 58)

53. Hier leit begraven Capiteyn Adryaen Brech Liefhebber van Reimerswaele starf den lOen October 1608 vuer Duinkercken gheschoeten ende hier ghebracht ende begraven.

(Wapen uitgesleten.) (no. 59)

54. Hier leyt begraven Den ij sjans z. Verburg in sijn leven vlaskooper is gestorven den 15en October anno 1669 oudt sijnde 49 jaren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 60)

55. Hier leit begraven Gooswijn Adriaens van Groenhout gewesen schepen ende president deser stede Rotterdam sterf den 10 November anno 1633 oudt sijnde 86 jaere ende Dirckgen van de Graef sijn huisvrouw sterf den len Januari ano 1610 oudt 63 jaere. Hier leyt begraven Machtelt Jans de Groot huysvrouw van Willem Schoonebeeck is gestorven op den 14en January ao. 1667 oudt sijnde 37 jaaren.

W. (Een merk.) S.

(Wapen uitgekapt.) (no. 61)

56. Hier leit begraven Willem I etterhuis geboren van Dorsten gewis de hier 35 jaren kerckmr. ende 79 jaren oudt sijnde in October 1625 gestorven is. Hier leyt begraven Nee 11gen Jacobs de Ayala oudt 85 jaren 3 maanden huisvrouwe, was van Willem Letterhuis is gestorven den 13 September ano 1919. ( 64)

(Wapen uitgekapt.)

Sluiten