Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

331

57. Hier leit begraven Mathias van den Abeele ende is gestorven op den 22e Januarius anno 1638 oudt sijnde 65 jaren.

Hier leyt begraven Jan van den Abeele out 13 jaer sterf den 5e Juni anno 1616 ende Anna van den Abeele out 70 jaren is gestorven den 3 Augusti ao. 1673. ( 52)

58. Hier onder leit begraven Toentgen Jansdochter de wedevene van Cornelis Aerisen 1597. Hier leit begraven Pleuintgen Dircksdr. sij starf op den 24den September anno 1633. Hier leyt begraven Jan Gerritsz. Bolm is gestorven den 21e September 164.. ( 51)

M. (Een merk.) D.

59. Hier leit begraven Gillis Marinisz. Groenincx in sijn leven raet ende vroetschap deser stadt Rotterdam oudt sijnde 48 jaren ende starf den 21 April anno 1624.

Hier leit begraven AnnetgenVrancken de huysvrou van Gillis Marinisz. Groenincx ende is gestorven op den 17 Junius anno 1627 oudt sijnde 49 jaren. (no. 49)

(Wapen uitgekapt.)

60. Sepulture va Marynis Mateeus Soutman geboren van Reimerswael starf den 28 February ano 1601. was doen Lichtemis verleden 80 jaren out en met sijn huisvrou doen getrout geweest 60 jare.

Den 17 Mey anno 1609 is gestorven Kormintien Jansdochter van Rijmersvael huysvrou van Maerynis Mateusz. was doen out 80 jaren en 6 maenden. (no. 48) (Maerynis Mateusz. heette: Groeninx.)

61. M. (Een merk.) M. T. (no. 48)

Hier leit begraven Grietgen Cornelysd. de huysvrou van Adriaen Marinissen is gestorve de 26 September anno 1632 snachts ten half twee. Hier leet begraven Jan Marijnisz. Schipper va Reimerswael sterf 28 July ao. 1595.

62. Hier leyt begraven Heindrick Clemmentz. Metselaer ende sterf den 15 April anno 1592.

Hier leit begraven Maertiejansdr. de huysvrou van Hendrick Clemmentsz. ende is gestorven op den 15 October anno 1617.

Sluiten