Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

332

Hier leit begraven Annetgen Claesdochter de huysvrou van Gers Heyndricxz. ende starf op den 24 feberwary 1641.

Hier leyt begraven Kors Aeindrycksen Messelaer ende is gestorven op den 11 November anno 1643 out sijnde 78 jaren.

Hier leyt begraven Annetgen Kersse isgestorveden 1 .Mey anno 1658 out sijnde 54 jaren. (no. 47)

63. Hier leit begraven Isabella dë Berch huisvrou van Pieter Jansz. Blanckert is gestorven op den 10 September anno 1640 oudt sijnde 46 jaere.

(Twee wapens uitgekapt.)

Hier leit begraven Jan Pietersz. Blanckert is gestorven op den 25en feberwarii ao. 1656 oudt sijnde 17 jaer en Hr. Mr. Dirck Pieterse Blanckert raet ende vroetschap desersteede misschaders gecommitteerde raet ter admiraliteyt in Zeelant sterf den 21 en April 1665. (no. 44)

64. Hier leyt begraven Koenraet Gerretz. starf den 15

1631 out sinde

G. (Een merk.) L (no. 41)

65. Twee wapens uitgekapt; gekroonde helm. (no. 40)

66. Als voren. (no. 35)

68. Hier leggen begraven dese naevolgende parsoone Arien Cornelis van Nijverhuisen ende gestorven op den 5en November anno 1601 ende Geertgen Tonisdr. sijn huisvrou is gestorven op den 24en December anno 1622.

Tonis Ariens van Nijverhuisen jonckgesel is gestorven op den 3n Juni ano 1631. ( 33)

69. Hier leit begraven Elisabet van Luchtenburch huisvrou van Pieter van der Heyde is gestorven op den .. Augustus anno 1625 ende Gregorius van der Heyde is gestorven op den 5en September anno 1635 met J ohan Bord els is gestorven op den 19en Julius anno 1636. ( 31)

70. Hier leyt begraven Alfina Rijckewaert dochter van Jan

67. H. L.

(Een merk.)

A. (no. 34) D.

Sluiten