Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

334

77. Hier leit begraven Neeltgen Jansdr. huysvroue van Cornelis Jongeneel de jonge en starf den 21enOctob.ano. 1619. ende Cornelis Cornelisz. Jongeneel de Jonge gestorven regerend burgemeester der stadt Rotterdam op den 17 Martii

anno oudt sijnde. .jaren met Jacomina van der Dussen

sijne tweede huisvrouwe gestorven den 16 Januari 1646 out zijnde 23 jaren, met Reynier Laermansz. is gestorven op den 29e July anno 1639 oudt sijnde 36 jaren.

Hier leit begraven Johan van Kerrebrouck gestorven den 10e April 1674 out 54 jaren ende zin huisvrou Catharina Jongeneel sterf den 11 July 1688 oudt 63 yaeren. (no. 4)

78. Monument van wit marmer in den muur; wapen uitgekapt (dit wapen was volgens Mr. W. van der Lely: op zilver drie zwaarden faasgewijs boven elkaar met de punten naar rechts, overtopt door een wassenaar); helmteeken een geharnaste hand, die een zwaard vasthoudt.

H. S. E.

Chalonerus Eduardi Chute de La Vine in comitatu Hautoniae apud Anglos armigeri filius natu secundus; qui novus advena huc appulsus quo ad mercaturae studium animum adjungeret, febre correptus mortem in aedibus venerabilisadmodum dominae de Staveren1) praematuram obiit, qua exemplum in se statuit illustre, quam sanctissime foedus inter Anglos Batavosq. ictum colat Belgia, nee minus privatis beneficiis et benevolentia, quam sociis armis, certet obsignare. Morienti illa, prope jam parentis in loco hospitii primaevi jura humani ingenii animiq. Christiani officia, nee non matris teneras implevit vices; tumuliq. proprii in hac ecclesia depositum honore tandem. dignata est. natus Octobris IVto MDCLXXXVIIIto

( est die ) l anno aerae)

) mensis f / Christi (

denatus Maii Vto MDCCVto

L de Vou fes. 1706.

') Hij woonde bij Apollonia van der Lely weduwe van Cornelis van Staveren om de negotie te leeren.

Sluiten