Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

335

79. Hier leit begraven Abraham Jansz. de Reus in sijn leven out burgermeester der stadt Rotterdam en gecommitteerde raden van Hollant is gestorven op den 24e Augustus anno 1637 out sijnde 67 jaren met sijn huisvrou Grietge Cornelisdr. de Haes is-gestorven op den 7e October anno 1635 out sijnde 70 jaeren ende Janneken Abrahams de Reus starft op den eerste April anno 1631 ende Gerritge Abrahamsd. de Reus starft op den 24e October anno 1635 ende Maria Bolle huisvrouw van de Heer Johan de Reus starf op den 20en September 1650.

Hier leit begraven Heiltgen Oirckx weduwe van Dirck Jansz. van Coelen starf den Hen Augustus anno 1611 out was 83 jaren.

Noch begraven Aegtge Abrahams de Reus starf den 5 Janwari 1625.

(Twee wapens uitgekapt.) (no. 30) ■

80. Hier leit begraven de Hr. Eewout Eewoutse Prins in sijn leven out schepen deser stadt sterf den 3en September 1662 oudt sijnde 40 jaer en 7 maenden.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een wiel tusschen een vlucht.) (no. 26)

81. Hier leydt begraven de Heer Burgemeester AdriaenBesemer in sijn leven vroetschap deser steede halsheer van Bleiswick ambachtsheer van Oost- en West Blommersdijck geseit Cool ambachtsheer van een ghedeelte van Overschie, leenman van den Hooven van Geervliet ende landen van Putten, hooghheemraet van Charlois ende aenexsen polders bewinthebber van de OostIndiese compagnie ende is ghestorven den 7den dach van September anno 1657 out 73 jaren.

(Twee wapens uitgekapt.)

Br. Adr- Leen. Besemer. Hier leyt begraven Leendert Besemer in sijn leven schepen ende raetsheer van Schielant sterf den 11 Juni 1641 out sijnde 32 jaeren. (no. 28)

82. Hier leit begraven S i m o n G o v e r t s e R ij s w ij t is gestorven op den 22 Juli anno 1635 out sinde 68 jaeren.

Aeltgen Hendricx de huisvrou van Sijmon Govertz Rijs wijt was out ontrent 61 jaren starf den 14 february 1621.

Sluiten