Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

336

Hier leyt begraven Jannetgen Gerrits Groenhout sterf op den 3 Augustus anno 1625. (Wapen uitgekapt, waaronder S. G. Rijs wijt.) (27)

83. Hier leit begraven Samuel Hoorn out 52 jaeren gestorven den 27e November ano. 1652.

(Twee wapens uitgekapt; helmteeken een arm, die een ring vasthoudt.)

84. Hier leit begraven Anna Pietersdr. du Bien weduwe van Maerten van Bergen sterft den 2 Maert 1631 out sijnde

61 jaeren ende haer dochter Dieuwertge Hillegont

Pieters du Bien (no. 5)

85. Hier leit begraven Mathijs Jansen Hoepstock in sijn leven geweest commendeur op Groenlant is gestorven op den eersten Meye anno 1630 oudt sijnde 64 jaeren met Maertgen Adriaensd. de huisvrouw van Mathijs Jansen Hoepstock is gestorven op de ... Meye anno 1630 oudt sijnde .. jaeren.. (15)

86. Hier leit begraven Jan Hendricksen Gevers is gestorven den .. Augustus. (Een merk (?) op een schild.)

Hier leit begraven Maertgen Janse Gevers huisvrou van Antoni Adriaens Hofdijck speurwachter der stadt Rotterdam sterf den elfden February anno 1626. Hier leit begraven J o s i n tgen Cornelis van Exel, weduwe van Jan Hendrickse Gevers sterf den .. november ao. 162[6]. (no. 19)

87. Op een monument van wit marmer, achter een zwart hek, de liggende beeltenis van Witte Cornelisz. de With met verschillende attributen, betrekking hebbende op den oorlog ter zee. Onderaan een zeeslag.

Meritis et eternitati Witteniï Corneliï de With equitis

qui magnitudinem suam eidem elemento debuit cui praecipuam hac tenus Hollandia debet totum terrarum ambitum. Circum navigavit utramq. Indiam nauta, miles, praefectusq. nautarum, ac militum vidit expugnato speculatorio navigio, cum viribus ipse multum inferior, animo major esset; argentiferae classi Americanae capiundae viam pate fecit; innumeras variarum gentium naves cepit, incendit

Sluiten