Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

338

De volgende zerken liggen ten noorden van het afgesloten gedeelte van het koor schuin achter het monument Kortenaer:

89. Hier leyt begraven Jan Gillisz van Hal in sijn leven raet ende vroetschap der stadt Rotterdam oudt sijnde 83 jaren ende is gestorven den 28en January anno 1621. Hier leit begraven Otho van Zoelen Joostensoon ende is gestorven den 12 December anno 1637 oudt sijnde 45 jaren ende Catharina Jans van Hal wed. van Harmen Lost sterf den 7en Feb. 1652 oudt sijnde 80 jaren. Hier leyt begraven Maria Loost de huysvrouw van Otto van Soelen is gestorven den Men februarius oudt sijnde 55 jaren anno 1660. Hier leyt begraven de Heer Har man Cock in sijn leven schepen deser stadt stierf den 8 Maart 1676 oudt 48 jaren.

(Twee wapens uitgekapt onder een vlucht: I. (?); II. drie schelpen (2 en 1) en in den schildvoet water.) (no. 191)

Hier leyt begraven Mester Ulrick van Soellen Othenss o o n is gestorven den 22en April oudt sijnde 421/* jaren anno 1666 en sijn huysvrou mevrwe Catharina Cock hertrouwt sijnde geweest aen de Hr. Har man van Zoelen presidt- Burgmeister der stadt Rotterdam en bewindhebber van d'Oostindische compagnie stierf den 10 December 1683 oudt 51 jaren en 9 m.

90. Hier leyt begraven Maerten Arentsoon Kyvidt ende starf op den eersten October ano 1612 ende Clasina Thomas Doesburghs huysvrou starf op den eersten Mey ano 1614 post fosq. (?) requies.

(192) (Twee wapens uitgekapt.)

91. Adriaan van der Hoop. (no. 193)

92. Hier leggen begraven Simon Ockersz Pesser is gestorven op den tweeden Juli anno 1628.

Emmerentia Jansdr. huisvrou van Simon Ockersz. Pesser en starf op den XXIIIen Decembris ano. 1625. Hier leyt begraven Adriaen Jansz. van Wijngarden stierf den 22 September ano. 1666 oudt sijnde ontrent, 57 jaren.

(Twee wapens uitgekapt.) (no. 194) S. O. P.

Hier leit begraven Jan Simonsz. Pesser in sijn leven brouwer in den Hollantsen tuyn ende is gestorven op den XXIX Augustus anno 1632.

Sluiten