Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

341

haer susten Altgen Clas starf op 6 October 24 medt Ariaentgen Joris d'huisvrou van Pieter Willemsz. starf den 7en September ao 1633.

103. Hier liggen begraven Petrus Hofstede in leven professor hon. en predikant te Rotterdam overleden 1803 en deszelfs huisvrouw Ignatia Maria Visch overleden 1774.

Hier leyt begraven Willem Visch is gestorven den 20April 1668 out ontrent 66 jaren zijnde regerende Burgermeester deser stadt en desselfs huisvrou Eva Bischop sterf den 12 Augusti 1684 oud zijnde 84 jaere 5 maenden en 2 daege. (no 212)

104. Drie wapens uitgekapt. Aan weerszijden een zittende engel. Hier leyt begraven Adriaen de Vet is gestorven op den 5en

October 1666 oudt zijnde 57 jaeren ende AnnaJansd. zijn huysvrou is gestorven op den 8en July 1667 oudt zijnde 53 jaeren. (no. 217)

105. Twee wapens uitgekapt; helmteeken een boom. Scire mori sors prima viris.

Hier leit begraven Jasper Moermans is'gestorven den XVIII Juli 1632 ende Aeltge van Zoet wed. van Jasper Moermans sterf den 1 (?) ste Novemb. 1650 oudt zijnde 90 jaren.

(no. 218)

106. Hier leit begraven Jan Hendricksen van der Plas schipper is gestorven den 4en April anno 1625 met sin huisvrou Sitgen Pieters is gestorven den 24 April int jaer ons Heeren 1625.

(Wapen uitgekapt.) (no. 219)

107. Twee wapens: I. gekroonde helm; helmteeken uitkomende adelaar tusschen vlucht; II. ruitvormig, vastgehouden door een engel. (no. 220)

Onderaan twee kwartierwapens; I. een dwarsbalk; II. drie pompebladeren (2 en 1).

ende Ingetge Reyers dochter van der Hoeff, Jan van Zoelen huisvrouwe was en starff int jaer XVc LUI op ten XXI Januarii. (In Gothische letters.) (Later is op de zerk geplaatst:)

Hier leit begraven Jan Gisbrechts Tromper sterf den 21 en Januarius 1621.

Sluiten