Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

342

Hier leit begraven Ghijsbrecht Adriaensoon Trom per out weesende 80 jaeren starf op den 2en Augusti anno 1613.

Hier leit begraven Pieter Adriaensz. Tromper out 77 jaere starf op den 17en Jannevary anno 1614.

108. Cr ij n Willemsz. starf op den XVIen Augusti anno 1626 ende sijn huisvrouw Trintgen Harculesd. starf op den Hen Augustus anno 1631.

(Wapen uitgekapt; was gedeeld.) (no. 222)

Hier leyt begraven Lijsbet Krinendr. sterf den 28 ... . 1646. Hier leit begraven Hester Dirckx va Eyck huisvrou van Jan Leunisse de Goede gestorven de le October 1652 en Ariaentie Dirckx van Eyck huysvrou van Ysbrant Verhagen sterf den 2en Feb. 1678.

109. Hier leit begraven Willem Crinsen starf den 6 November 1595 ende Cornelis Krinsen starf den XX November 1595.

Hier leit begraven Hester Crjjnen ende is gestorven op den 3 Maert anno 1613. Hier leit begraven Maria Crijnendr. ende starf den 22 December ano 1618.

(Wapen uitgekapt.) (no. 223)

110. Hier leit begraven Neeltgen Maertens van der Segen bejaerde dochter is gestorven den 22 November ano 1661.

(Wapen uitgekapt.) (no. 224)

111. Hier leit begraven Louw ij sa van Alphen huisvrouwe van Johannes Proons sterf den 4 October ao. 1651 out sijnde 21 jaren.

Hier leydt begraven Johanna vandeLuefel huisvrouw van Johannes Proons oudt sijnde 28 jaeren obydt den 15en Maert anno 1658.

(Wapen uitgekapt.) (no. 227)

112. Hier leit begraven Anneken Vernijend. huysvrou van Lodewijc de Potter starf den 24en April ao. 1608.

Hier leit begraven Lodewijc de Potter starf den 5en November 1615.

Lodewijck (Een merk) pijn.

(no. 228)

Sluiten