Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

346

130. Wapen uitgekapt, (no. 272)

131. Hier leggen begraven Jacob Jansz. Kogel Mr. steenhouwer is gestorven jongman oudt 38 jaren den 14 163.

' (Wapen uitgesleten; daaronder Kogel.)

ende Jan Dircksz. Kogel Timmerman ende Roymr. deser stede is gestorven den 30 November 1644 oudt 72 jaren met Maertgen Cornelis van der Podt sijne huisvrouwe is gestorven dë 18en October 1650 oudt 80 jaren.

132. Hier leit begraven Gerret Willemsz. van der Bijl ende is gestorven op den eersten Marti anno 1640 oudt sijnde 59 jaren.

Hier leit begraven Hillegont Allertsd. de huisvrou van Hollandt Pietersen Pols starf op ten 18 October ano 1601. (Een merk.)

Hier leit begraven Hollandt Pietersen Pols raet en Burgemeester der staet Rotterdam en starf den 20 November ano 1616. Hier leit begraven Pieter Jacobsz. Fyool jongman is gestorve op den 27 Mey 16.. oudt sijnde 69 jaren. Jacob Fyool sterf den 1 Juni 1623.

(Wapen uitgekapt.) (no. 269)

Hier leit begraven Neeltgen Jacobs Fyool de huisvrou van Gerrit Willemsz. van der Bijl ende is gestorven den 17 Juny anno 1620.

133. Hier leit begraven Cornelis Pietersz. van Walenburgh starf den 20 January ao. 1617.

(Vier kwartierwapens uitgekapt.) ende Anna IJsbrants Kievidt sijne huisvrou starf den 30 Decemb. 1630. (no. 256)

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1900 blz. 208.)

134. Johan van Bercke4 Hooge Heemraed van Schieland en oud-Burgem. der stad Rotterd. mitsgs. ontfanger generael van Holland en Westvriesland sterf den 12 May anno 1662. (no. 254)

(Twee wapens uitgekapt; op I. is onderaan te zien een ster (6); helmteeken een bos struisveeren.)

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1900 blz. 209.)

135. Twee wapens uitgekapt; het rechtsche in ruitvorm wordt vastgehouden door een griffioen, (no.253) Vier kwartieren uitgekapt.

Sluiten