Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

347

Hier leggen begraven Pieter Adriaensz. van Walenburch in sijn leven Hoochheemraet van Schielant ende Burgemeester deser stede sterf op den 12en September anno 1620 ende Maria Pietersdr. van Varicq sijn huisvrou starf op den 29en Augusti anno 1622.

(Vgl. Wap. 1913 blz. 302, en Mdbl. Ned. Leeuw 1900 blz. 208.)

136. Wapen uitgekapt, (no. 252)

137. Hier leit begraven meester Pieter Dircksz. van der Stock licentiaet inde rechten starf den eersten dach October anno 1602.

Hier leit begraven Eeuw.... van der was out LXIX

jaer ende starf den XVIII November ao 1617. (Wapen uitgekapt.) (no. 251)

138. Hier leit begraven Ghisbrecht van Zoelen gestorven den 22en Mey 1642 ende sijn huisvrou MaritgenHenricken

, si is gestorven den 6e September ao 1608. (Wapen uitgekapt), (no. 250)

139. Hier leyt begraven Vernandus(?) Meysterus in sijn leven notaris en procureur alhier is gestorven den 6en January out zijnde 66 jaren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 265)

140. (Een merk.) W. (Een merk.) P. D. (no. 263)

141. Hier leggen begraven Meer'sd. sijn huisvrou starf

den XXIII Mey ao 1622 was out LXXV jaren. Noch begraven Jacob Hobbenz. Winter is gestorven op den 16 Augustus anno 1638 met sijn huisvrou Ma ertge IJsbrant sd. is gestorven den 13 April anno 1639.

. (Twee wapens uitgekapt.) (no. 262) (Een slapende engel in een vierkant.) ende Johan Jacobsz. Wijnter is gestorven op den derden november anno 164. oudt sijnde ... jaren.

142. Hier leydt begraven Cappe R. y w ij t (?) A d r i a e n-

sen ...oudt sijnde 62 jaer en is gestorve den 4e Desember int jaer 16ö|(?).

(Een huismerk.)

Sluiten