Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

348

143. Hier leit begraven Matea van Driel out 16Yi~jaer gestorven den 25 (?) Augustus 1649.

(Wapen uitgekapt.) (no. 249)

144. Hier leit begraven Gijsbrecht van S o e 1 e n is gestorven op den 27 November anno 16..(?).

(Wapen uitgekapt.) (no. 233)

Voor het koorhek liggen:

Vorenbeschreven 10 zerken worden evenals de volgende zeer veel bewandeld, zoodat groote gedeelten der opschriften onleesbaar zijn geworden.

145. [Hier leyt in d'aerd der Ma bloem

Wien en roem»

Fama moet melden

die nooit besweeck maer loont alom

Zijn trou en vlijt en aert der helde, . . Hein die... rei meest quelde

geen creegh'der eeren croon.

Dies Godt dees twee verwinners stelde Uit Neptuins velde in 's Hemels woon.]

den 18 Juni an° 1629. (no. 10)

(Betreft den zeekapitein Blom.)

146. Hier leyt begraven Dirck Danielse van der Hey is gestorven den 25 November ao. 1667 oudt zijnde 59 jaeren en 10 maenden.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een uitkomende leeuw.) (no. 9) Hier leit begraven juff. Al ij da Boogert gestorv den 31 Maert 1676 ende juff. Marija van Kouwenhove gestorven den 18 february 1681 beyde huysvrouwen van Daniël van der Hey. (Vgl. Gen. Her. Bladen 1908 blz. 588.)

147. Hier leit begraven Dammen Jansz Pesser sterf den 17 Mey 1670 oud sijnde 79 jaren en sijn huysvrou Dorothea Adriaens Keysers sterf den 12 Septemb. 1675 oud 76 jaren.

(Twee wapens uitgekapt.) -

[en] M... Pesser oud burgemeester gestorven den 1

Maert 1... oudt .. jare en sijn huysvrouw Geertruida [van Cou]enhoven gestorven den 21 ... erii 1... oudt .. jaren.

Cornelia Pesser overleden (no. 8)

Sluiten