Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

350

154. Hier leit begraven Willem Willemsz. starf opten Hen Juny ao. 1616 en Maria Pieters van Walenburch sijn huisvrou sterf den le Januarii anno 1661 oudt 77 jaeren.

(Vgl. Ned. Adelsboek 1918 blz. 254 sub V.) Hier leit begraven [Marteyn] van Walenburch sterf den 12 Sept. 1631 oudt 16 jaer ende Adriaen van Walenburch

sterf den 8 february 1632 oudt .. [jaer in sijn leven

out schepen deser stadt sterf den .. april an° 16.. out 65 jaeren].

155. De wijsheyt die ons riep Op doen kompt alles aen. Gaet hier te rust

en hi heeft sijn werck nu afgedaen. Hier slaept Mathysius en 't lichaem dat hier leyt verwacht sijn siel sijn loon sijn God in d'eeuwigheyt

Hugo Collens(?). (no. 12)

156. [Hier rust d'Edele gebore HeerHendrick Rammelman in sijn leven Burgemeester raet en bewinthebber van de Oostindische compagnie alhier stierf den 19 January des jaers 16.. en d'Edele gebore Vrouwe Maria van Hogendorp vrouwe van d'Ed Geb. Heer Hendrick Rammelman bovegemelt stierf den 27 Maart des jaers 1659.

Hier rust d'Edele gebore jonckheer Hendric k Rammelman stierf voor Maestricht den 6 Augusty 1676 oudt 21 jaeren.] (Twee wapens uitgekapt.) (no. 2) Johan van Hogendorp 1629.

157. Hier leit begraven gen Pouwendr. huysvrou van ...

ende'. Cornelis Bosche . . .

starf den 25 Mey anno 1631 out sijnde 92 jaeren. (no. 38)

G. (Een merk) B.

Achter het afgesloten deel van het koor, eveneens met twee hekken afgesloten, liggen:

158 ende Huibrecht Michielsen Punt is gestorven

op den 25en November anno 1635 oudt sijnde 77 jaeren.

H. (Een merk) M.

Sluiten