Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

352

166. Hier leyt begraven Aeltgen Huigen de huisvrou van Gerret Jansen Bleincvlyet ende is gestorven den Villen Augustus anno MVlc XXV. (154)

(Wapen uitgesleten, een ankerkruis.)

167. Hier leyt begraven Gerrit Dirckxz. Laeckenkooper van Noortwijck-binnen oudt wesende 60 jaren ende is gestorven den 6e Mey anno 1613.

Hier leit begraven MaertghenAdriaens de huisvrou van Gerret Dirckxz. Lakenkooper out wesende ontrent 74 jaeren ende starf op den derden October anno 1616.

Hier leit begraven Jan Aeriens van Leiden metselaer is gestorv. op den 25en Maert ano 1634 oudt sijnde 72 jaeren. (no. 150)

G. (Een merk) D.

168. Hier leit begraven Gherit Hindricksen Lootghieter in sin leven ende hey starf op den 2en Mei 1621 als hei out was ontrent 60 jaren. (152)

G. (Een merk) H.

169. Hier leyt begraven Griettge Jans jongedochter ende sei starf op den 14 (?) dach van November int jaer onses Heere anno 1619. D (Een merk) G. (163)

Hier leyt begraven Maertgen Yansdochter de huisvrou van Dirck Gerritsen ende sterf op den 26 Junius anno 1621.

170. Hier leit begraven Jannetge Claes de huisvrou van Ariaan Joosten van Brakel is gestorven den .. Maert 1654 out sijnde 37 jaren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 168)

A r y j o s t e.

171. Hier leit begraven Pieter Cornelissen gestorven

den-y- IIII April annoXVIc XXXVI oudt sijnde LXXII jaeren. (169)

(Twee wapens: I. een zwemmende visch, waaronder een merk (kruis) tusschen de letters P. en C.; II. een zwemmende visch; helmteeken een uitkomende visch.)

In den muur:

172. Int jaer ons Herë MCCCC en LXXXVIII doe wert desen

Sluiten