Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

357

Hier leit begraven Maycken Jacobs Freeris de huysvrou van Jan Fransoys de Susio is gestorven op den 16en October anno 1598.

194. Begraafplaats van Joh. Christ. Vorstman predt. te Rotterdam.

Adriana Ida Carter deszelfs echtgenoote overleden den 7en begraven den 13en December 1820 oud 48 jaren 5 M. 20 Dn. (no. 71 Vi)

195. Hier leit begraven Aeltgen Pietersdochter de huisvrou van Pieter Huigensz. Rus ende starf op ten 7en Juny anno 1617 en sij was out 96 jaren. (no. 82)

196. (Twee wapens uitgekapt.) Cornelis Matelief de jonge, Die Malacca heeft besprongen

's Konings vloot gebracht te schant

9. galioenen genomen en verbrant.

De Ternatanen waren verdreven

Wederom haer lant in gegeven.

Was aldaer admirael

en hier State Generael

Oock Burgemeester deser stede

Raet en vroetschap mede.

is den 17 October 1632 overleö\

en alhier begraven in vreden. Hier leyt begraven Claes Matelief out 79 jaer gestorven den 6 September 1654. Hier leit begraven Cornelis Koninck van der Maets oudt 58 jaer is gestorven den 8 Juli anno 1680. (no. 71)

197. Hier leit begraven Jan Willems-en den Ouden Bucs ende starf den 15 September 1607. (no. 79)

(Een merk.)

198. Hugo Visch in sijn leven ambachtsheer van Beloys schepen der stadt Rotterdam en bewinthebber van de Oostindische compangye starf den Xlen Juny 1639.

(Twee wapens en vier kwartieren uitgekapt.) (no. 67)

Sluiten