Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

358

199. Hier leit begraven Mevrouw G e e r t r u i d a d e n Dubbelde overlede huisvrouw van de H. Aert van Nes Lt. ad. van Hollant en Westvrieslant van 't collegie ter admiraliteyt op de Maas is gestorven den 27 January 1684 oudt sijnde 36 jaaren.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een molenijzer.) (no. 34) Deze zerk ligt onder de koperen deur.

200. Twee wapens, vastgehouden door engelen, uitgekapt.

Hier leit begraven joffrou Pietronell huisfrou fan Willem Jans fan Loo sterf op den 8 April ano 1606. Hier leit begraven Lieve Willemszoon fan Loo starf den 11 January anno 1618. Hier leit begraven Aeriaen Cornelis Spirinc in sijn leven raet en froetschap deser stede sterf den 12 Mei ano 1618. Hier leit begraven Willem Jansz. van Loo sterf den ..Juny anno 1618. (no. 32)

(Vgl. Wapenheraut 1914 blz. 422.)

201. Hier leit begraven [Pieter] Reyniers Biscop in sijn october XVIc XVI. (no. 31)

202. Hier leggen begraven [JasperDircksen] Cock brouwer in den Haes is ghestorven den .. Julius anno 1654 oud sijnde 54 jaaren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 30)

203. Hier leyt begraeven Arnout Hofflant is gestorven den Xlen September 1668 out zijnde 65 jaeren. (no. 38)

204. Hier leit begraven Captein Arien Hemkensz. ende is gestorven op den 3en february anno 1627.

(Wapen uitgekapt.) (no. 41)

Hier leit begraven juffer Annetgen Pieters de doocht. van capitein Pieter Hemkens ende is gestorven op den 29 November anno 1629 ende Hadewij Jans de doocht. van Jan Cornelisz Speelman is gestorven op den 3en Mey ano 1634 out sijnde 14 maende. Hier leit begraven Jan Cornelisz. Speelman is gestorven den 2 Desember ao 1648.

I. (F.en merk) C. (Vgl. Ned. Adelsboek 1917 blz. 300.)

205. Onder een kroon een gedeeld wapen, uitgekapt.

Sluiten