Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

359

Hier rust Vrouwe Ermina de Ruuck huysvrou van d'Hr Mr. Henderick van Rosevelt secretaris van de weeskamer deser stat sterft den 14 Juni 1721. DHeer Mr. Hendrick van Rosevelt in sijn Edl. leven secretaris van de weescamer deser stadt Rotterdam overleden 22 November 1728. (no. 40)

206. Hier leit begrave... Jans Pesser huisvrouw [vanJacob van Kouwehove den 13en Junius.... ende heer Jacob van Kouwehove sterf den .. August. 1661 out ..jaren], (no. 39)

207. L. P. Busch (no. 49)

Hier leit begraven Cornelia Gerrits van der Buis huisvrouwe van Leonard Busch starf op den 19enDesemberanno 1633 out sijnde 45Va jaeren.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een uitkomend hert tusschen een vlucht.) (no. 49)

Noch Maria Busch jonge dochter out 22 jaren is gestorven op den 6en April 1634.

(Vier kwartieren uitgekapt.)

(Vgl. Wapenheraut 1914 blz. 74.)

208. Hier leit begraven Jan Willemsz. Dom ijs in sijn leven coopman ende brouwer tot Rotterdam starf den ... Juny anno...

209. Hier leyt begrave Dirck Jansen Pesser in sijn leven brouwer in de swarte leeuw sterf den len September 1651 oudt 64 jaeren.

Hier leit begraven Hasie Jacobs Kleyburch huisvrouwe Van Dirck Janssen Pesser sterf op Paesdach des jaers 1641 oudt sijnde 58 jaeren.

(Twee wapens uitgekapt tusschen twee engelen; helmteeken een leeuwenkop tusschen een vlucht.)

Hier leyt begraven Jacob Pesser oudt 31 jaeren sterf den 31 Mey op Pynsternacht in den jaere 1648. (no. 50)

210. Hier leggen begraven Gerrit Janse van Sassem in sijn leven afslager van de visch is gestorven den 7en December anno 1636 oudt sijnde 79 jare.

(Twee wapens uitgekapt.) (no. 51)

211. Hier leyt begraven Theuntge Gerbrants Bosch weduwe

Sluiten