Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

360

wijlen Joost Wouterse van Vueren is gestorven op den 28en April ao 1671 out sijnde 68 jaren ende Pieter Bosch out 59 jaren is gestorven op den 13 Janu. 167. (Wapen uitgekapt.) (no. 52)

Noch Catharina Bosch wed. van wijle Martin de Reus is gestorven den 6 Julii 1683 out 74 jaren. (no. 52)

212. Twee wapens uitgekapt, (no. 53)

213. Wapen uitgekapt. H. K.

C. C. Swalem (no. 54)

214. Hier leit begraven Heinderick Laurensz. sterf 22Mei 161 . Dirck Willemsz. Nobel sterf primo Argusty ao. 1628 out 64 jaer. Floertge Cornelisdr. sijn huisvrou sterf dë 17en April 1638 out 62 jaer ende de Heer Mr. Wilhem No eb el in sijn leven Raet en vroetschap deser stadt ende gecommiteerde raede int E. M. collegie ter admiraliteyt in Seelant obydt den 11 Maert anno 1667 oud sijnde 34 jaeren.

(Hieronder een groote krans van rozen, waaruit het wapen is weggekapt.) (no. 63)

215. Hier leit begraven [Gerrit] van Ackere geboren van., tri... in sijn leven coopman laest mael woonende tot Middelburgh in Seelant staerf binnen dese stadt Rotterdam den 20 April ao 1602 oudt

(Een merk.) (no. 64)

216. Hier leit begraven Dirk Verburgh out 42 jaaren obiit den 23en Mey 1700 ende Pompius Hooglander out 52 jaaren obiit den 4en October 1717. P. I. S.

(Wapen uitgekapt.) (no. 65)

217. Hier leit begraven Francoys van Lansbergen geweest in sijn leven dienaer des Heilligen Evangeliums en doctor in de medicine deser stede Rotterdam den tijt van 42 jaren starf den 18en Mey ano. 1626. (no. 72)

218. Van Wou 1623. (Over twee zerken nos. 83 en 84) (Twee wapens uitgekapt.)

Sluiten