Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

361

219. Qui tumulum cernis cum non mortalia spernis. Tali namque domo clauditur omnis homo

(een geraamte) Terra terram expectat.

220. Hier leyt begraven Anna Beatris van Lintzenich huysvrouw van Bartholomeus van Be ver wij ck is gestorven den 5en January ao 1681 out sijnde 38 jaeren. (no. 73)

(Twee wapens uitgekapt.)

221. Silentio et spe.

Hier rust Hermannus Grevinchovius Caspari soon oudt 23 jaren in sijn leven dienaer der Kercke Chri tot Hillegontsberg starf den 9 January ao 1605.

Ao.Dni. 1606 den 18 Sept. starf CasparusGrevinchovius ende leyt hier begraven geboren van Dortmand oudt 56 jaren ende 27 jaren lang dienaer der gereformeerde kercke tot Rotterdam. Noch leyt hier begraven Casparus Grevinchovius de jonge sone van Nicolaus Grevinchovius sterf den XlXen April anno MVIc XXIX oudt XIV jaeren in VI maenden ende sijne moeder Sara Schaelkens is gestorven op den XVIen Junius anno MVIc XXIX oudt LI jaeren. (no. 74)

222. Hier leggen begraven Mei n d ert Syevertsz. van Duinen sterf den 19en May ano 1617 out 27 jaerë Noch Syevert Meindertsz. van Duinen sterf den len februari ao 1629out 74 jaren.

(Twee wapens uitgekapt.) (no. 75) ende Mr. Simon van der Haven doctor in beyde rechten en brouwer in 't Zwerte paerd is gesturven den 4en January 1650 ende Yda van Banchem zijne huisvrou is gestufven den 25e September 1650. S. /r, „ M

v (Een merk.) "

223. Paulus Timmers. (no. 76)

224. Famielegraf van den Heere Hend. Joss. van Dooren te Rotterdam, (no. 77)

225. Hier leit begraven Capiteyn Niclaes Adriaenz. den Bout starf den Hen July anno 1609. Noch begraven Docter

Sluiten