Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

363

226. Hier leit begraven Neeltge Pieters de weduwe van Joris Cornelis Starman en is gestorven den 24 Mey 1657.

(Twee wapens uitgekapt: I. was volgens de afbeelding bij Mr. W. van der Lely, op goud eene zwarte omheining met een hek aan het rechte eind, getopt rechts met een zwarte vogel; II. in ruitvorm: op groen twee toegewende leeuwen met de voorklauwen een gebaard aanziend manshoofd vasthoudend (de Reus).) (no. 86)

Hier leit begraven joffr. Anna Niclaesd. de Reus weduwe van den Ed. Heer Pieter Pietersz. Heyn in sijn leven admirael luitenant generael over Hollant ende Westvrieslant is gestorven op den lOen November anno 1640 oudt sijnde 75 jaren.

227. Hier leit begraven Jacob Gerretsz. Visch is gestorven op den 5en July anno 1629 oudt sijnde 32 jaeren. Willemtgen Pietersd. Hallinc weduwe van saliger Willem Jansz. in sijn leven Raedt ende vroetschap deser. stede is gestorve op den 24en Maert anno 1641 oudt sijnde 79 jaren.

Hier leyt begraven Arent Bisschop is gestorven den 3en October 1644 oudt sijnde 55 jaeren ende Maria van der Aa weduwe van saliger Jacob Visch sterft den 26en April 1668.

(Wapen en vier kwartieren uitgekapt.) (no. 89)

Noch begraven Margareta Visch sterf den 20 April anno 1685 en Gerart Visch Jacobszoon in sijn leve Raedt eh vroedschap deser stadt sterf den 20 Mey anno 1685.

Nog begrave DorotheaVisch gestorven den 20 April ao 1702.

228. Arckenboudt

Hier leit begraven Cornelis Lodewicksz. Arckenbout in sin leven Raet ende vroetschap deser stede is gestorve op de 4en November 1640 oudt sijnde 47 jaeren ende sijn huisvrou Maria Claesdr. sterf den 17en December ao 1643 oudt sijnde .. jaeren.

(Vgl. Gen. Her. Bladen 1908 blz. 587.) (Een wildeman met knods tusschen twee uitgekapte wapens. Op C

schild I. de letters T T T, en aan weerszijden dier wapens een

vaas met bloemen; aan het uitgekapte deel van den zerk, waarop bovenstaand opschrift, hangen twee hoorns.)

Hier leit begraven Lodewick Cornelisz. Arckenbout is gestorven op den 4en December 1634 oudt sijnde 17 jaeren. Hier

Sluiten