Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

366

compay-alhier obiit den 10 Juny anno 1676 oudt sijnde 40 jaeren. Hier leyt begraven de Heer Adriaën Soury oudt burgemeester en vroetschap deser stede oudt 60 jaere 7 maende obyt den 26 December anno 1688.

(Twee wapens onder één helm; helmteeken een muis tusschen een vlucht; I. gevierendeeld: l.en4. een muis op een takje met de staart in de lucht, 2. drie sterren (6) (2 en 1), 3. (?); II. doorsneden : boven een liggende leeuw, beneden drie rozen (2 en 1).)

Op het koor achter het hek een Regeeringsbank, waarop de wapens Holland en Rotterdam ano 1618.

In een berghok van den schilder-timmerman.

240. Hier leyt begraven Maertye Maertens de huisvrouwe van Harman Harmansen Leydecker is gestorven op den 8 Marty ao 1654.

241. Jacob Jansz. Jong ende is gesturven op den.. December anno 1632 out sijnde 55 jaren ende hier begraven. Jan Ari ensz. Part ende is gestorven op den 2en December anno 1632 out sijnde 23 jaren. M. A. V. R. (Een merk.)

242. Hier leit begraven Annetgen Pieters dr. out sijnde ... sterf den 6 Juny....

Hier leit begraven Seger Cornsz. ende is gestorven op den 8en Juny anno 1637 out sijnde .. jaren. Hier leit begraven Pi eter Mathijsz. ende is gestorven op den...

Ten noorden van den toren.

243. Hier leit begraven Ariaentgen Cornelysdr. de huisvrou van Jan Vasterszn. Harp is gestorven op den 18enjuly anno 1628 oudt sijnde 51 jaeren. Hier leit begraven Jan Vastersen Harp is gestorven den 22 January ao 1661.

Hier leit begraven Jan Vastersen Harp den jongen gestorven de 9 Maert ao 1661. Hier leit begraven Vaster Jansen Harp is gestorven den 8 April ao 1661. (no. 11)

244. Hier leit begraven Barber Adams is gestorven op den 15 Februari ao 1653 out sijnde twee en dertich jaren en Adam ... is gestorven op den 11 July 1679 out sijnde 50 jaren.

Sluiten