Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

367

245. Twee wapens uitgekapt, waaronder B... Jochemsd. (no. 44) Hier leit begraven Sara Hendrickx Kellenaer dr. outöl

jaren de tweede huisvrou van Adriaen Fransz. Pieck sterf den 29 September 16..

246. Twee wapens uitgekapt.

.... Pieck is gestorven den 26en Julius anno 1636 oudt sijnde .. jaeren met sijn dochter Neeltgen Jans is gestorven op den lOen September an. 1632 oudt sijnde 10 jaren.

247. Twee wapens uitgekapt. Willem Jansz. van Bergen.

248. Hier leggen begraven Arent Arentsz. van Alsem in sijn leven geweest coopman in de Rijnse wijnen sterft den 26 Maert ao. 1666 out sijnde 56 jaren 8 maenden 26 dagen en sijn huysvrouw Bartha Schul is gestorven op den 20 february ao. 1670 oudt sijnde 58 jaren.

(Wapen uitgekapt.)

249. Hier leit begraven Elsken Jeronimis van Obbergen is geweest de huisvrouw van Tonis Huygen Keyser starf den 2 October 1629 out sijnde 58 jaer. Hier leit begraven T o n i s Huyghen Keyser meester metselaer out sijnde 65 jaren sterf den 14efebruari anno 1636. Hier leit begraven Jeroen Tonisz. Keyser out sijnde 22 jaren starf den 16 October anno 1635.

250. Hier leit begrave" Claes Pietersz. van Antwerpen speldenmaecker starf den 4en September int jaer ons Heeren 16.. out 66 jaer.

Hier leit begraven Claes de huisvrou van S... Cornelisz. sterf den 23 ... 1643 out sijnde 51 jaeren. (Een huismerk.)

251. Hier leyt begraven Dirck Cornelisse van Duyvendijk out sijnde 69 jaer sterf den 26 (?) Jannuwary ao 1676.

(Een merk.) (no. 4)

252. Hier leit begraven Aechte Cornelisd. out 78 jaer en is gerust den 27 Mey anno 1619. Hier leit begraven Josina Ridders Dirks dochter is gestorve den 28en October 1647 oudt sijnde 58 jaren.

(Een merk.) (no. 21)

Sluiten