Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

369

Hier leit begraven Heindriek Diercsen van Heedel is gestorven op den tweeden Junius anno 1637 oudt sijnde 73 jaeren. V

H (molenijzer) D H

260. Hier leyt begraven Aghtjans Soet huysvrouw van Jan Besoyen obiit den 26 January 1681 oudt sijnde .. jaren. Hier leyt begraven Maertie Aryens Qroenevelt huysvrouw van Jan Besoyen obiit dent 9 Augustus 1685 oudt sijnde 59 (?) jaren. Noch leght hier begraven Jan Besoyen obiit den .. Augustus 1693 oudt sijnde 65 (?) jaeren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 70)

261. Twee wapens uitgekapt; helmteeken een hoed, waarboven een bos pijlen, (no. 68)

262. Een ster (6). Claes Cornelisz. Verbout H. L. B. Pieter Alber....

Hier leit begraven Teuntgen Vraneken starf den 21 february ao. 1617.

263. Hier leit begraven Willemtgen Frans Juidits dochter gestorven op den tweeden July anno 1638.

(Wapen gedwarsbalkt (6 st.): op le balk 4, op 3e balk 3, op 5e balk 2 St. Andrieskruisjes.)

264. Hier leit begraven Elisabeth van Bruch sterf den 4en April ano. 1625 (?).

265. Hier leit begraven Jochem Jansen van Hoochkercken ende is gestorven op den .. en September int jaer ons Heere •. oudt sijnde 60 jaere.

266. Hier leit begraven ... en Pieters out 34 jaren die huysvrouw was van Adryaen Fransz. Pieck si sterf den 20 Juli ano. 1625 en Jannetgen Adriaen Pieckxd. sterf den lOen October 1650 out 30 jaren.

(Twee wapens uitgekapt, waarboven een engelenkopje, A. F. Pieck.)

24*

Sluiten