Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

370

267. Hier leyt begraven Mengsien Dirckz. Korekraay is gestorven den 10 November 1679 out 60 jaere. Hier leyt begraven Maarty Dierckz Koorekraay de huisvrouw van Ary Jansz. Katoor is gestorven op den Hen Mey 1681 oudt sijnde 35 (?) jaren ende Betie Dirckz Koerekraey is gestorven op den 19 May 1684 out 68 jaren.

Dti graf hoort toe Bettie Dirckxd. Korekraey. (no. 40)

268. Hier leit begraven Jan Jansz. Bleicker en starf den 4en September anno 1617. (no. 6)

(Hieronder twee gekruiste sikkels en de letters I. I. en tusschen de sikkels een merk.) B.

269. Hier leit begraven Willem Willemsz. de Langhe jonckgesel starf op den 3en Junius int jaer ons Heeren anno 1617.

(Wapen, uitgekapt, was het schaap voor den boom.) de Lange (134)

270. Hier leit begraven Alida lajeunesse huisvrouw.van Vincent..erincx obit den 24 October 17..

271. De gedaghtenisse

digen sal tot s

Hier legt begraven

baare vrome g

Maria Coolbr

vrouwe van Isaa

in den Heere

ontslapen

out sijnde

272. Hier leit begraven Marighen Pieters van Haerlem de huisvrou van Jan Pietersen Bessel gestorven ano 1578.

Hier leit begraven Jan Pietersen Bessel is gestorven den 26 Desember ano 1602. Hier leit begraven Cornelis Cornelis Vroesen in sijn leven oudt schepen der stadt Rotterdam is gestorven op den 11 en October anno 1625. (Twee wapens uitgekapt; helmteeken een vogelhalsO Hier leyt begraven Marya Willemsd. van der Wilde starf den 7 April 1622. Hier leit begraven Ja nn et gen Cornelis Vroese dochter is gestorven den 28 Januari ao. 1649(?).

Sluiten