Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

371

273. Dirck Willemsz. van Noorden, (no. 104) D. (Een merk.) W.

274. Hier leyt begraven de Heer Ary de Va p o u r in sijn leven ■ raet en vroetschap deser stede...

275. Hier leyt begraven Geertgen Pietersdogter is gerust den (no. 105)

276. Hier leggen begraven Meester Hugo Revert van der Swiep chirurgijn alhier is ghestorven den 26 Augustus anno 1665 oudt sijnde 42 jaren elf maenden en een dach.

Mr. Huich Reverts van der Swiep. (Twee wapenschilden met letters er in; om het ruitvormig wapen de letters L. C. V. H.) (no. 106)

277. Hier leit begraven Huybert Cornelisz. ende starf den 24 September anno 1603. (no. 108)

278. Hier leit begraven Magdalena Claesdochter huisvrou van Dirck Jacobs de Wit en sterf op den..September 1602.

Hier leyt begraven Dirck Jacobsz. de Wit out sijnde 84 jaren ende sterf den .. Maert 162.

R. B. H. — P. B. (109)

279. Adriaen van Aller 1650. (Wapen uitgekapt.) (no. 110)

280. Hier leit begraven den 7en October 1604.

Hier leit begraven Pieter Ockersz. Pesser en hij starf

den 9e february anno Hier leit begraven Claes Hein-

drick k ende starf den 11 Augusti anno 1612. Hier leit

begraven Ewoudt Ockersz. Pesser is gestorven op den Hen Mey anno 1640 oudt sijnde 74 jaren. Hier leidt begraven Jan Adriaansz. van Wijngaarden sterf den 26 Mey 1671 oudt 88 jaren elf maanden.

(Twee wapens uitgekapt.) (126)

281. Hier leit begraven Mijntgen Dircksdochter de

huisvrou van Thonis ...chelisz ende is gestorven den 6en July anno 16..

Sluiten