Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

372

282. Hier leit begraven Leendert Jansen ...oom schipper op Amsterdam sterf den 23 September ao. 16.. (Een merk.)

283. Vier kwiertieren uitgesleten.

Den 28 Marty ano 1612 sterf Annetgen

284. Wapen uitgekapt, (no. 128.)

285. Noch Teuntgen Gerritsd. van Robijn huysvrouwvan Cornelis Ghimersen van Oosterhof starf den eersten Augusty 16.. ende Raguel Cornelis van Oosterhof starf den 29 July 1636.

286. Hier leit begraven Cornelis Jansen van 't Hof is gestorven op den 21 November anno oudt sijnde .. jaren.

(Merk en 113.)

287. Hier leyt begraven De Eedel manhaften Heer Cornelis van den Heuvel in sijn leven ordinaris capitein ter zee resorteerende onder het Eedel mogent collegie ter admiraliteyt tot Amsterdam sterf den 3 November anno 1670 oudt 34 jaren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 98)

288. Hier leyt begraven Jacob Joppen van der Cloet marktschuitvoerder op Delft is gestorven den 14 Augustus anno 1625 out 54 jare. (no. 97)

289. Hier leit begraven Maertgen Jans Kividt de huisvrou van Claes Willemsen van der A out sijnde 83 jaer starf op den XXIX April anno 1624. Hier leyt begraven Aeriaentgen Claesdr. van der A starf den 23en October anno 1632. Hier leyt begraven Jaspar KLaesz. van der A starf den 12en Ocktober ao. 1635.

(Wapen gedeeld: I. drie ruiten (2 en 1); II. drie dwarsbalken; helmteeken een vlucht.) (no. 116)

Hier leyt begraven Damas Pesser is gestorven den 7enMey 1692 oud sijnde 18 jaeren en 6 maenden.

290. Hier leit begraven Annetgen Dirckx dr. de huisvrou van Jeroen Cornelisz. Constapel tot Rotterdam is gestorven op den 20en Juli 1628 oudt sinde 30 jaren. (no. 18)

I (Een merk) C

Sluiten