Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

373

Hier leit begraven Jeroen Corneliszn. in sin leven stadtsconstabel van Rotterdam is gestorven op den 6en Martii ano 1630 oudt sijnde 52 jaere.

291. Hier leyt begraven Ermtghe Cornelisz. de huisvrou van Jacop Jochemsen timmerman ende is gestorven.op den 19en Jannevary ao. 1629 oudt sijnde 65 jaere. (no. 118)

I. (Een merk.) I.

292. Hier leit begraven Trintgen Willems de huisvrouw van Leendert

(Wapen gevierendeeld: I. gekroonde leeuw; II. vlucht (?); III. drie vogels (2 en 1); IV. (?).)

293. Een schip in een vierkant.

Hier leit begraven Jacop Teunisz Plaatenaer in sin leven gheweest beurtschipper op Delft ende is ghestorven op den .... van September anno 16.. oudt sijnde (no. 122)

294. Hier leit begraven Maertgen Joeppendr. de weduwe van Willem Schalken van Slingelandt ende is gestorven op den 14en Mey anno 1632 oudt sijnde 70 jaer.

295. Hier leit begraven Aeriantgen Arensdr. dochter van Arent Sieren starf anno 1613. Hier leyt begrave Barbara Gijsbrechtsdr. de huysvrou van Arent Sieren starf den 5 Maert ao. 1616. Hier leit begraven Arent Sierenz. is ghestorven op den 6en february ao. 1638 oudt sijnde 84 jaren.

(no. 119) A. (Een merk.) S.

Hier leit begraven Clemmet Harmensz. is gestorven op de Xlen October ao. 1635 out 22 jaeren.

296. Hier leit begraven Jacob Francken Stierman starf den 7 Mei anno 1624. (no. 117)

(Drie gekruiste lijnen in een cirkel.)

297. Hier leit begrave Jasper Pietersz. Romein en starf den 3 Maert 1630.

(Wapen doorsneden: boven een adelaar met open vlucht, beneden een vliegende vogel; onder het schild Roma; boven het schild twee gekruiste sleutels en een kroon, waarop een kruis.)

Sluiten