Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

374

Hier leit begraven Neeltien Pieters huysvrouw van Ael wijn Corneliss. de Ruiter sterf den 6 Augusti ano 1640.

298. Hier leit begraven Adriaen Ewoutsz. de Lange sterf den 27en January 1628 was

... Adriaensz de Lange sterf den 25e September 1629 ende Neeltgen Adriaensz. de Lange is gestorven op den .. April anno 1630 oud sijnde 26 jaere" ende Jan Adriaensz. de Lange is gestorven op den 2en Mey anno 1630 oudt sijnde 27 jaeren.

(Wapen uitgekapt, gedeeld: I. (?); II. een tak met bloemen.) vno. 102)

299. Hier leit begraven Gerit Jansz. van Randen steenhouwer starf den 28 Juni 162. en Anneken Jansdr. huisvrou van Dirck Heynrick Koogel starf den 6en Maert 1624.

(Wapen: een kasteel achter een gekanteelden muur.) (no 103) Hier leit begraven Teuntgen Harmansdr. wedewe van Jan Egberts van Randen starf den 2en Juny 1627. Hier leit begraven Jan Egbertz van Randen starf den 16en Maert ao. 1607.

300. Twee wapens: I. drie boomen op grasgrond; II. gedeeld: 1. drie bollen (2 en 1), 2. een adelaar; helmteeken een boom; onder het wapen: H. K. v. Hoochstraten. (no. 147)

Hier leit begraven Hugo Christiaensz. van Hooghstratë starf dë 25 January 1614 (?) oudt ontrent 48 jaren.

301. Een wolf, waarboven A. F. (no. 140)

302. Hier leit begraven Adriaen Jansz. Schoemaker op den hoeck van de Gousvagestrat gestorven den 10 Juli anno 1600.

(no. 148) A. (Een merk.) I.

Hier leyt begraven Maertgen Adriaensd. in haer leven huisvrouw van Jan Pietersz. ende was wedewev 38 jaer nae sijn doot en starf den 26 Junius 1611. Bidt voor de siel. f.

303. Twee wapens: I. gedwarsbalkt zes stukken (1, 3 en 5 resp. beladen met 5, 3 en 2 St. Andrieskruisjes) (v. Persijn?); II. drie ketelhaken naast elkaar; aan de middelste hangt een keteltje, en daaronder drie violen (v. Swijnsvelt ?). Helmteeken een St. Andrieskruisje tusschen een vlucht.

P. A. d. W.

Sluiten