Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

375

304. Hier leit begraven Huibert Frartschen Tol schipper .... ende is gestorven

305. Hier leit begrave Geurt Gerrits va Wiel wijf starf ao. XVc ... dach bit voer die ziel.

(Twee wapens aan een tak: I. een bijl; II. (?).)

306. Hier leyt begraven Jakes Gleinsz D'Hoogen en starf den lOen November 1622 met sijn huisvrou Clara Gerrits van Sant is gestorven op den 24en Aprilis anno 1640 oudt sijnde 70 jaren, (no 181)

(Wapen een V, vergezeld onder van een lelie en boven en op zijde van een blad(?).)

Hier leit begraven Joost Jacobsz. D'Hoogen ende is gestorven op den 29en October anno 1640 oudt sijnde 31 jaren.

307. Hier leit begraven Marines Pietersz. Oelentrouver in sijn leven geweest capiteyn van de jacht van Priens Hendrick van Nassau is gestorven op den eersten Mey 1627out sijnde 67 jaeren. Hier leyt begraven Anna(?) Huybrechts

van capiteyn Marinis Pietersen Oelentrouver

is gestorven op de .. Mey 1644.

308. Hier leit begraven Heindrick Heimansen van Melisdij ck is gestorven den 21 en September anno 1623 ende Gieltgen Heindrickxd. de huisvrou van Heiman Jansen van Melisdijck is ghestorven den eersten October 1623.

(Twee wapens uitgekapt; helmteeken eene meermin.) (no. 197) Hier leit begraven Heyman Jansz. van Melisdijck starf... (Dit klopt niet met Mdbl. Ned. Leeuw 1908 blz. 265.)

309. Hier leit begraven capitein Aert Aertsz. is gestorven op dë 8en Marty anno 1631 oudt sijnde 49 jaere.

(Merk en no. 199.)

310. Hier leyt begraven Pieter Aeriensoon den Vijl stierman is ghestorven den 6en Julius anno 1622.

Hier leit begraven Ary Pietersz. Starreman is gestorven den 22 October anno 1652 out sijnde 51 jaren. (no. 213 (?))

311. Droesbeecke. (Wapen: drie klaverbladen, waarboven een barensteel; het wapenschild in ruitvorm.) (no. 23 (?))

Sluiten