Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

376

312. Twee wapens: I.(?); H. drie bollen (2 en 1); helmteeken een leeuw tusschen een vlucht, (no. 228)

Vier kwartieren, waarvan alleen te zien de twee linksche nl.: [van der Duyn] Brouwer (drie bollen,

2 en 1)

[Groenewegen] een griffioen.

Hier leyt begraven joffrou [Arendina] [Bro]uwers huisvrou was ... Frans van Duyn .. 9 Mey 1624 [ende haar sjoon joncheer Arenou [van Duyn] starf den 26en [September] 1629.

(no. 228)

313. Va Bijlenburch. (no. 216)

Hier leyt begven Cornelis Jostenz. Brouwer starf ao. XVc L III de XXIIII Mey.

314. Hier leit begraven Hans Kareis Laeckencoopersterf den 3 Mei anno 1622. Hier leit begraven Joost Jansz. sterf den 16 Julius anno 1622.

(Wapen uitgekapt.) I. (Een merk.) I.

315. Hier leit begraven .... Vredericxz... A c k e r out sijnde 8 jaer is gestorven op den 9en November anno 1621. Hier leit begraven Trijntgen Simonsdr sterf den 17 februari ano 1627.

S. (Een merk.) V.

316. Hier legt begraven Mattheis Willimsen de soone van Ghillyam Teysken ende

Hier leit begraven Gilyan Tijsken in sin leven brouwer int Lam ende is ghestorven op den 30 dach van Juny int jaer onsen Heere anno 1621 als hij out was ontrent 67 jaren. Hier leit begraven Maria Willemsdochter huisvrou van Nicolaes Pu ick ende sij is ghestorven op den achsten desember anno 1625 oudt ontrent .. jaeren.

(Wapen uitgekapt.) (no. 244)

317. Hier leyt begraven Ysbrant . .fthuyse gestorven de .. Augusty snags ano 167.

318. Hier leit begraven Maerten Antonisz. (Twee wapens uitgekapt.)

Hier leyt begraven ...rek Cornelisz. sterf den 31 July 16..

Sluiten