Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

377

319. Wapen: drie vogels (2 en 1). (no. 249)

320., Hier leyt begraven capiteyn Bartholomaeus Reyniersz. den jongen boer is gestorven op den 17en Septembris anno 1638.

(Twee wapens onder gekroonde helm: t rechts geschuind: boven drie kronen (2 en 1), onder M. (een merk) R.; II. aanziende koeienkop.) (no. 251)

321. Twee wapens: I. doorsneden: boven gedeeld 1. viool, 2. gepaald, beneden een molenijzer vergezeld van vier arrebellen; II. drie vogels (2 en 1). Helmteeken : viool tusschen vlucht, (no. 252)

322. Hier leit begraven capitein Jacob Jans. Boer ende is gestorven op den 11 .. anno 16.. oudt sijnde 5 jaeren.

323. Hier leit begraven Jan Aergensen Meulenaer sterf... anno 1613 ende Leintgen

Hier leit begraven Teunis Jacopse van der Hoef gestorven den 1 Juli 1669 out 65 jaer.

324. Hier leit begraven Trintgen Gerrits huysvrou van Bastiaen Heindrickxz. Bouman starf den 22e Desember anno 1603.

(Wapen uitgekapt; onder het schild :AbrahamMotte.) (no. 319)

325. Hier leyt begraven Heindrickx Bouman met sijn

vier sonen starf den I6en Desember anno 1603.

(Wapen uitgekapt, waaronder: Abraham Motte.) (no. 320)

326. Hier leit begraven Pieter Adryaens Hoogendijck ende is gestorven den eersten January ende was oudt 48 jaren in 't jaer onses Heeren anno 1653 ende AdrianaHoogewerf sijn huysvrouw overleden den 25 february ao. 1689 oud 82 jaere.

(Wapen uitgekapt.) (no. 321)

327. Hier leyt begraven Henrick van den Heuvel in sin leven raedt ende vroetschap der stadt Rotterdam is gestorven den 20 Decembris anno

(Wapen uitgekapt.)

328. Hier leit begraven Gerrit Ke is gestorven de 11 Juny

1711 out 62 jaere en sijn huisvrou Justina... (no. 326)

Sluiten