Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

378

329. Hier leit begraven Grietgen Harmans van Vervult die huisvrou van Gijsbrecht Gerret Claver is gestorven den Hen Marty anno 163. oudt sijnde 38 jaere.

(Wapen uitgekapt.) (no. 327)

330. Pieter Pelt. (no. 328)

331. Nicolaes Pedt. (Wapen uitgekapt.) (no. 345)

332. Hier leit begraven Eynout Jacobsz. Couwenhoven in sijn leve" waechmeester is gestorven de 27 Desember ao. 1648 out sijnde 55 jaren en de sijn soö Ny claes van Couwenhov? waechmeester is gestorven de 3 Juli ao. 1654 out sijnde 30 jaren ende sijn dochter Cornelia van Couwenhoven is gestorven op den 16 September 1655 out sijnde 15 jaren.

(no. 343)

333. Wapen, vastgehouden door een wildeman met knods over de rechterschouder, (no. 341)

Hier leggen begraven Evert [Courtse(?)] Kam ende is gestorven op den vierentwintichsten October anno 1631. Hier leit begraven Claesie Meese wedewe van Evert Court is gestorven den 30 October anno 16.2 oudt sijnde 85 jaren en . . maende.

334. Hendrick ... Palm den 22 Mey ao

(Wapen uitgekapt.) (no. 342)

335. H. K. (een merk) in de drie noortse Balcken.

336. Hier leit begraven Govert Willems van Goeree was in sin leven raedt vroetschap en out burgemeester deser stede Rotterdam en gecommiteerde in de Staete Generael van wegen de gheunieerde provintiën van Hollandt starf den 2. September anno 1625.

(Twee wapens uitgekapt.)

337. Hier leit begraven Ermtge... weduwe van Willem.... den Drom in sijn leven Roedragher der stede Rotterdam.

Sluiten