Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

379

Ten zuiden van den toren.

338. Hier leit begraven Margrita Prins huysvrou van Willem van Vredenburch out 27 jaren sterf ultimo Juli 1646. Hier leit begraven Juffrou Clara van Wouw huisvrou van Willem van Vredenburchsterf op den30Mey 1652. (no. 157)

Wapen: Van Vredenburch (nl. doorsneden: boven een roos, beneden een haring) en vier kwartieren, waarvan te zien:

1. ? 3. burcht met een anker in de

poort (Walenburch)

2. ? 4. doorsneden: boven twee ge¬

kruiste bijlen, beneden (?). Hier leit begraven DHeer Willem van Vredenburch raedt ende vroedschap deser stede sterf den 5 Mei 1653 out 38 jaeren.

(Hij was de zoon van Willem van Vr. en Maria van Walenburch en kleinzoon van Willem van Vr. en Maartje Boelens en van Pieter van Walenburch en Maria van Varick.) (Vgl. de nos. 154 en 135.)

339. Hier leit begraven GrietieBaltensVerbeecqweduwe van zak Jeremias Claasz. Persoons is gestorven den 16en Juny 1669 out zijnde 69 jaren.

340. Maertgen Jorise Blan ckerts ...

341. Nae het zwaert de croon. Daaronder eenige hebreeuwsche letters. (Twee wapens uitgekapt.) (no. 256)

342. Hier leit begraven Willem Gherritsen en starf op den 25 dach van Jannewary anno 1604. Noch leit hier begraven Jan Gherritsen en starf op den 23 dach van Desember anno 1606.

(no. 203)

(Wapen :Van Vredenburch als sub no. 338, helmteeken een uitkomende arm, die een haring vasthoudt.)

Hier leit begraven Fittgen Jansdr. van Wijck de wedewe van Gerrit Huichensz. in sijn leven schepen deser stede ende is gestorven op den lOen Mey ano 1614. Hier leit begraven Gerrit van der Horst is gestorven op den 26en July anno 1641 oudt sijnde 31 jaren. (203)

343. Hier leit begraven Machtelt Hugen starfao.XVc XXXII de XV dach — ende starf ao. XVc XLII de VIHSeptem-

Sluiten