Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

380

bris en Grietge Hobbe Huges huysvrouw was starf ao. XVc XXXV dë XXVI decëbris. bidt voer die zielen, en Mach telt Cornelisd. Starf op Kersavont anno 1606. Hier leit begraven Simon Pietersz. Couwael oudt borgermeester deser stede gestorven op den 25en Septembris anno 1598.

Hier leit begraven Maertgen Adriaens Jonge dochter van Hoogeveen ende is gestorven op den VIII Augustus anno 1638.

344. Hier leit begraven Frans Cornelisz. Kyvit ende hij is ghestorven op den 25 dach de huysvrou van Frans Cornelisz. Kyvit ende zij starf ... dach in October ao. 1574.

Hier leit begraven Meinsjen ende is gesturven op den

19 dach in Mey ao. 1571. Hier leit begraven Dirck Dircksen Diert ende is gestorven op den 25en September int jaer ons Heeren anno 1650 oudt sijnde 43 jaren. Hier leit begraven Willemjen Hobbendr. van der Meer de huysvrou van Cornelis Pietersz Kyvit ende zij is ghestorven op den 21 dach in January ao. 1564. (no. 222) (Vgl. Eigen haard 1914 blz. 1002.)

345. Hier leyt begraven Johan Reynierz. van Beaumont is gestorven op den 27en November 1655 out sijnde 62 jaren.

(Twee wapens uitgekapt: Jan van Beaumont.)

346. Hier leit begraven Cappeteyn Jan Enghelen de Light oudt sinde .. jaeren ende is gestorven den 25 January int jaer ons Heeren 1626. (no. 5)

347. Gerrit Costerman. (no. 18)

A. (Een merk.) C.

348. Hier leit begraven Jan Janz. Kardon in sijn leven meester beeldhouwer ende stëhouwer sterft den 7en Januari 1644 out sijnde 44 jaren ende sijn huysvrou Aeltge Jans van der Hees sterft den 8en Mey ano 16.. out sijnde omtrent 70 jare.

(Twee wapens uitgekapt, vastgehouden door engelen, waaronder: Jan Jansz. Kardon Aeltge Jansd. v. Hees.)

Ende sijnen soon Gilles Janz. Kardon steenhouwer in sijn leven is gestorven den 23 October anno 1664 oudt sijnde 28 jare ende sijnë soon jan Jansz. Kardon meester beeld...

Sluiten