Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

382

357. Wapen uitgekapt.

Hier legt begraven Nicolaas Terhorst gestorven den 13 Juni 1699out 1V2 jaar. Hier legt begraven Johanna Eelemans huysvrouwe van Lourens Terhorst gestorven den 25 Maert 1712 out 55Vs jaar. Hier legt begraven Adriana Terhorst jonge dochter gestorven den 18 Mey 1716 out 24V»jaar. (no. 13)

358. Hier leit begraven Dirck (?) Michgyelsz. en starf op den 31 July 1611.

Hier leit begraven Aeltgen Harmens ende is ghestorven op den 21 Desember anno 1614.

(Wapen uitgekapt.) (no. 26)

M. (Een merk.) D.

Hier leyt begraven Machteltgen Michgielsd. huysvrouwe van Claes Adriaensz. is ghestorven den 23 Maert ao. 1626.

359. Twee wapens uitgekapt, (no. 27) Euwout

storVen den 7en

de 48 jaren

360. Hier leit begraven capiteyn Isack van Nievelt

out .. jaeren starf den .. October anno 16.. ende sijn huisvrouw Ariaentje Willemsdr. sterf den 8 April 1659 als sij hadde geleeft 87 jaeren ende Susannetje Isacks weduwe van Abraham Konincksvelt starff den 12 October 1661.

(Wapen uitgekapt; helmteeken; een tak met rozen.) (no. 28) I. (Een merk.) I. ende Maertie Isacks van Nievelt out«82 jaren sterft den 19 februwary ao. 1680.

361. Wapen uitgekapt, waarschijnlijk drie borstbeelden.

Hier leyt begraven Lubbert Klaesz. van der Veer in sijn leven meester speldemaecker is gestorven den XI December anno 1683.

(Een merk.)

362. A. Basel.

(Wapen uitgekapt; helmteeken drie bloempjes.) (no. 42)

363. Helmteeken drie takjes met een bloemknop er aan. (no 40)

Sluiten