Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

384

Hier leyt begraven Leentgen Claes jonge dochter is gestorven op den 12 Mey out sijnde 55 jaren ao. 1650.

(Een merk.) W. K. M. H. 1655.

372. Hier leit begraven Pieter Ge Verbos starf op den

22e Mey ao. 1623 en sijn dochter Maertgen Pi eters huisvrou van Adriaen Leendertsz. van Blinckvliet starf den 30en April 163.

(Een merk.) (no. 66)

373. Hier leggen begraven Josina Corstiaens is gestorven op den 25 Augustus anno 1635 oudt sijnde 17 jaren en Sara Corstiaens is gestorven den 29en Augustus anno 1635 oudt 13 jaeren. Sara Romeins is gestorven dë 6en September anno 1635 oudt sijnde 58jaeren.CorstiaenCornelisz.isgestorven den 9en September anno 1635 out sijnde 62 (?) jaeren.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een hart.) (no. 71) Sara Thomas is gestorven op den 19 September anno 1635 oudt sijnde 64 jaere.

374. Hier leit begraven Ewoudt Maertensz. Reus is gestorven op den 20en Julius anno 1630 oudt sijnde 56 jaeren.

Hier leit begraven Nelis Pietersz. Vythouck is gestorven op den 5en April ao. 1649 oudt sijnde 40 jaren. Hier leyt begraven Maarten Eewoutse de Reus out 53 jaar gestorven op den 29September 1662. Noch Weyntge Jacobs van der Zegen wed. wijlen Eeuwout Maarten ze de Reus oudt sijnde .9 jaren is gestorven den 24en Feb. 1667. Noch Margarita de Reus huisvrou van Pieter van Se ven.... is gestorven den

9 ber 1667 out 24 jarë

(Een Merk.)

Noch Alida de Reus overleden huysvrouw van Simon Jodocus Kruger bedienaer des goddelijcken woortstotBerckel is gestorve den 7 Septemb. 1679 out sijnde 30 jaeren. (no. 72)

375. Hier leit begraven Aerdt Dyerckxsoon Swaertveger en is gestorven op ten 14en dach van September anno 1602 ende Floris Jacobsz. Swaertveger starf de 3 Octoberano. 1614 ende Dyerck Aertsen starf den 11 Ocktober anno 1614.

Sluiten