Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

385

Hier leit begraven Leendert Jansz. Sempel oudt sijnde 36 jaren gestorven den 6 October 1650. (no. 92) (Wapen uitgekapt.)

376. Twee wapens uitgekapt.

Hier leyt begraven Nicolaus Na el hou tin sijn leven capiteyn van het Ed. Mog. collegie ter admiraliteyt van de Maes obiit den Hen februari 1673 out sijnde 41 jaeren ende sijn huysvrou Cornelya Cruysse gestorven den 30 Juny 1674 out sijnde 37 jaren. (no. 90)

377. Hier leggen begraven Daniël Sonmans oudt XXXII jaren sterf den XXIX Juli anno MVIc XXIIII. Anna Prins (?) weduwe van Jacob Sonmans sterf den lillen Augusti ao. MVIc XXIIII oudt ontrent LVI. Anna de H..use huisvrou va Govert Sonmans sterf den Vlen September anno 1635 oudt sijnde IX jaren. (no. 89)

(Wapen uitgekapt; helmteeken een zon.)

378. Hier leit begraven Aeryaentgen Thonisd. de huisvrou van Cornelis Gerritsz. de Vogel starf den lesten dach van October anno 1623. Hier leit begraven Cornelis Gerrits de Vogel is gestorven op den Hen September anno 1639 oudt sijnde . 9 jaren.

C. (Een merk.) G. (no. 86)

379. Hier leit begraven Aerien Claesz. van Haesendonck ende sterf den 2 September anno 1600. Hier leit begraven Ar ie Ariensen van Hasendonck out 56 jaer is gestorven den 20 April ao. 1636.

(Twee wapens uitgekapt.) (no. 85)

380. Hier leit begraven Elysbeth Claesdr. van Geffen de huisvrou van Cornelis Joosten van Nieuwenhuisen starf den XI Maert 1624. (no. 83)

v (Een merk.) N

381. Hier leggen begraven Cornelys Jansen Pijck geboren anno 1543 en is overleden den Hen October anno 1614 ende Treyntyen Claes die de huisvrouwe was van Cornelis Jan-

25*

Sluiten