Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

387

387. Hier leyt begraven C r ij n t g e C o r n e 1 i s d. de huysvrou van Ariaen Pietersz. den Haen ende sterf den 27 Novêmbris 1597 ende Aerien Pietersz. den Haen sterf den 13en Februarius ao. 15..

(Wapen uitgekapt; helmteeken een haan.) Pieter Aeriensen den Haen starf den Hen October anno 1605.

388. Hier leyt begraven Eytgen Joris de huysvrou van G o osen Dammassoon starf den 8en Februari ano 1635.

Fredrich Schruder piquer deeser stadt anno 1748.

G. (Een merk.) D. (no. 103)

389. Hier leyt begraven Neeltgen Dircksdr. weeduwe van Warnerjansenz. ende zij is gestorven op den 23en Februarius anno 1636 out sijnde 84 (?) jaren met Dirck Thonisz.scheepstimmerman is gestorven op den X-^-HI Februari anno 1641 oudt

sijnde .. jaren metLijsbet Heindricksdr. weduwe vanDirck Tonissen oudt .. jaren is gestorven den 23 April 1648 (?).

390. Vier kwartieren: I. drie zwemmende dolfijnen of palingen boven elkaar, de koppen naar links; II. geschaakt; III. (?); IV. gedeeld: 1. drie ruiten (2 en 1), 2. een kruis. (no. 131)

Hier leit begrave Aem Reyersz. ende hij starf op den 5 dach in September ... ende Hillegont Dirck Boochmacker dochter de huysvrou va Aem Reyersz. was ende sij starf op den .. in April 1575. Hier leit begraven Matijs Ariensz. Boochmackr ende hij is ghesturven op den 13 dach April ao. 1577.

Hier leit begraven ...cop Boochmakers docht de huysvrou van Matijs Aeriensz.

391. A. (Een merk.) H. (no. 99)

H.

392. Wapen uitgekapt; helmteeken een uitkomende adelaar, (no. 113)

393. Hier leit begraven Cornelis Ariensz. Keizer ende sterf op den 23 April anno 1594.

Sluiten