Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

388

394. Hier leit begrave Maertgen Lenderts van Schilperoort is gerust op den .4 September anno . ..5. (no. 106) (Twee wapens uitgekapt.)

Hier leyt begraven De Heer Pieter van der Meyde saliger is gestorven regerende burgemeester dezer stede op den 10 (?) Septembris anno 1638.

395 Hoofdwapen: drie jacobsschelpen (2 en 1), en vier kwartieren: j (?) 3. een duiventil, vergezeld

boven van drie bollen (Duyfhuysen, vgl. no. 400) 2. een paard 4. een bot (paalsgewijze).

Hier leit begraven ..gen Leindertsdr. de huysvrou van Jonge (?) Simon Pietersz. van Couwael ende sij starf op den .. dach in Mey ao. 158.

396 Hier leit begraven Elysabet Cornelisd. de huisvrou van Claes Maertense Quaest is gestorven int jaer ons Heerë 1628 op den Xlen October oudt sinde 65 jaeren. Hier leit begrave" Anna Jans de huisvrou van Roelant jacobs is gestorven op dë 7e Januarius 1645 out sijnde 42 jare ende N e e 11 g e Leunis Hollaer de huisvrou va Abram Schraepwech sterf den 14 November 1657.

397. Twee wapens: I. een leeuw; H. gedeeld: 1. een leeuw, 2. drie hoorns (2 en 1). _

Hier leit begra Hubrecht Hugensz. va der Meer en starf ao 1540 dë 13 Septembris en Meyntge Ysbrantsd. va Cattendijck sijn wijff starf ao. 1559 de 28_Septembris. Hier leyt begravë Ysbrant Claesz. die timerma sterf ao. XVc en XXI de"XdeOctobriserTMargrietCattedijck zijn wijf ao. XVc XXX op Sinte Annë dach en Lijsbet hun dochter ao. XVc en XXXI dë VHdë Novebris . .

398 .... etgen Gerritsd. de huisvrou van Jan Jans

stierf op den 5en Maert ao. 1612. Hier leit begraven Ieftgen Jans de weduwe van Jan Jansen saliger ende is gestorven op den ...ius int jaer ons Heeren 1631 oud sijnde ... jaeren.

(Merk en no. 120.) 399. Wapen gevierendeeld: 1. een leeuw, 2. drie hoorns (2 en 1),

Sluiten