Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

389

3. drie violen onder elkaar liggende, 4. drie zwemmende visschen boven elkaar; helmteeken een uitkomende leeuw.

Hier leggen begraven Isbrant Huberts van der Meer starf dê~ 22 Nove. 1560. Hubert Hubertz. van der Meer starf den 11 february 1579.

Margarita Huberts van der Meer starf den 14 July 1619.

400. Vier kwartieren, (no. 122)

I. een merk II. een duiventil, waarop een

duif zit, vergezeld boven van twee rozen III. (?) IV. (?).

Hier leit begraven Inggetgen Gerritsd. weduwe van Wi 1lem Pietersz. Sar ge en sterf den 5 Juli 1625. Hier leit begraven MachteltgenWillemsd. de huisvrou van Gij sb recht Hubrechtsz. Duyfhuisen ende is gestorven op den 26en Juni anno 1642.

401. Twee wapens uitgekapt.

Jan Lambrechts van Eick. (no. 136)

402. Hier leit begraven Maerten Ysbrantsz. in sijn leven ... de cust van Cormandel op 't casteel Geldriae obyt Octob. ao. 1610 en Jacobus van Goch.

Mr. Henrick van Gogh raad en vroedschap alhier en raad ter admiraliteit in Zeeland S. S. T. S. overleeden den 10 Marty anno 166.

403. Hier leit begraven Neeltge Cornelis sterf den len Novemb. 1655 ende was de huisvrouw van Jacob Jansen Gouwenaer ende Ingetie Jans van 't Wende huisvrouw van Cornelis de Haen is gestorven den .. Novemb. 165.

404. Hier leit begravenGeertie JacobsTrompertsweduwe was van gestorven 1680.

405. Hier leyt begraven Johannis Aryensen Koorekraey ende is ghestorven den 8 Augustus int jaer onses Heeren oud weesende 29 jaren anno 1655. (no. 110)

406. Hier leit begraven Haesken Ariensd. sterf den 17

Sluiten