Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

390

October anno 1623 sij was de huisvrou van meester Dirck... (Merk.)

407. Vier kwartieren:

I. liggende leeuw II. twee gekruiste bijlen (van

Bijl?)

III. drie rozen (2 en 1) IV. zes smalle golvende dwars¬

balken.

In het midden twee wapens:

I. doorsneden: 1. liggende leeuw, 2. drie rozen (2 en 1),

II. doorsneden: 1. twee gekruiste bijlen, 2. twee smalle golvende dwarsbalken.

Helmteeken een roos.

Hier leit begraven Johan van der Duyn raet ende vroetschap deser stede gecommitteerd raet ter admiraliteyt ende bewinthebber der Oostindische compie sterf den 5en October 1630 out 49 jaer. Hier leyt begraven joffrou IngetieAdriaensvan Bij 1 wert weduwe van saliger de Heer Johan van der Duyn oudt sijnde 72 jaren obyt de 2en Febri 1652. Hier leyt begraven de Heer en Mr. joan van Driel in sijn leven oudt schepe deser stadt oudt sijnde 49 jaren obyt de 19en April 1656. Hier leyt begrave Joffrou Maria van der Duyn weduwe van salige de Heer Joan van Driel obyt den 16en Jannewary 1657. Hier leyt begraven de Heer Andries Soury in sijn leven oudt Burgemeester raet en vroetschap deser steede obyt de 21en Juny 1664 oudt sijnde 80 jaeren ende sin huisvrou Joffrou Johanna van der Duyn overleden den 5 Augusty 1672 out sijnde 72 jaeren.

408. Hier leit begraven Cornelis

Hier leggen begraven Trijntgen Dircksd. huisvrou van de Burgermr. Cornelis Jongeneel out 66 jaren sterf den 9en Maert 163. ende Cornelis Jongeneel out Burgermr. deser stede ende halsheere van Bleiswijck out 75 jaren sterf den 28en Januari 1632. (no. 159)

(Wapen gevierendeeld: I. een vogel; II. drie vogels (2 en 1); III. drie krabben (2 en 1); IV. drie moorenkoppen (2 en 1).)

409. Hier leit begraven Maergen Leenderts Besemer den 17(?) November anno 1602. Hier leit begrave Anna Claesdr. de huisvrou van Adriaen Leenderts Besemer is gestorve den 20en Juny anno 1623. Hier leit begraven Cornelia Bese-

Sluiten