Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

391

mer Adriaensdr. de huisvrou van Marten Aldersz. van der Duin is gestorven den eersten Meye anno 1623. (Wapen een leeuw; helmteeken een uitkomende leeuw.) (no. 171)

410. Hier leit begraven Leenaert Ariaensoon de Croon ende is gherust den XXIIII December anno 1552 ende sijn huysvrou Maertgen Huygensdochter is gerust des .. daechs naer Pincxteren anno 1574. Hier leyt begraven Pieter Jansen Bock sterf den 25 Augusti anno 1601. (no. 187)

411. Wapen gevierendeeld: l. en IV. drie linten (2 en 1); II. en III. drie maliën (2 en 1) (als in het wapen van Panhuys).

Gekroonde helm; helmteeken een vogelhals.

Hier leit begraven LievenLyndeman sterf dë 7 f eberwari 1625.

412. Wapen in ruitvorm: drie bollen(2en 1) (Van Bleiswijk), waaronder:

Michgielz. Bogaert.

Hier leit begraven Sara Adriaensdr. van Bleiswijck huisvrou van Abraham Bogaert sterf den 9en Mey oudt 33 jaeren met haer dochter Sara Abraham Bogaertsd. in haer arm sterf den 12en Mey out 7 dagen en sijn samen begraven den 13en Mey ao. 1630 en Claesgen Abraham Bogaertsd. sterf de 2en Juny 1629 out 7 dagen. (no. 192)

413. Noyt tyt sonder nijt. (no. 226)

414. Hier leit begraven Geertien vrouw van Crin Janz. Verhaven is was out 66 jaer. (no. 185)

(Wapen gedeeld: 1. een zesspakig een klimmende bok.)

415. Ary Janse Blo... (no. 189)

416 Elyas weduw van ic de Ketel anno

(Merk.)

417. Wapen gedeeld: 1. drie hoorns (2 en 1), 2. een ster (6); helmteeken een hoorn tusschen een vlucht.

418. Hier leit begraven Jan Jacobsz. Eynnout eertijts schilder

Pieters Bock de huisgestorven den 25 July 1638

wiel boven een plant, 2.

Sluiten