Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

392

ende hij starf op den .. dach in Junio ende Katrina Melis dochter de huysvrou van Jan jacobsz Eynnout was ende zij is ghesturven op den 14 dach in Januario ao. 1571. Hier leit begravë Katrina Claesdochter de huysvrou van Pieter Jansz. du Bien was en sij is ghesturven op den 13 dach in Januario ao. 1575. Hier leit begraven Elisabet Jan Eynouts dochter weduwe van Andries Jacobssoon en starf den 3 Junio ao. 1581.

Hier leit begraven Hillegont Andriesd. die huisvrouwe van Dierick Aersen sie starf den 9 Desemb. ao. 1594. Hier leit begraven Hillegont P ietersdochter du Bien starf den 13en April ano. 1630.

(no. 223.) Vier kwartieren:

I. slang (dwarsbalksgewijze) II. drie klaverbladen (2 en 1) III. drie klaverbladen (2 en 1) IV. St. Andrieskruis van aansluitende ruiten.

419. Wapen: een vogelkop en hals, vergezeld van drie rozen (?) (2 en 1). (no. 43)

Hier leit begraven Jacob Jansz. Vroese sterf den 14 Juli ao. 1617.

420. Hier leit begraven Sara Moerieu sterf den 23Desember 1615. (no. 233)

(Een merk met de letter M.)

421. Wapen gedeeld: 1. tien aangesloten ruiten (3, 3, 3 en 1),. 2. een leeuw waarover een barensteel (van der Duyn). (no.222)

Hier leit begraven Hughe Jacobsdochter van der Duyn Jan Olivierz. wed. en starf ao. XVc XXVIII den XXIHte dach in Julio bidt voer die ziel en Aecht Jan Oliviersdr. Dirck Toenisz. wedewe starf ao. XVc LVI dë XXVI Desember.

422. Hier leit begraven Jan Clase Paap'is gestorve den 16en Maert 1623 out sijnde 42 jaren. (235)

(Een merk met de letters I. C. P.)

423. Hier leit begraven Isbrant Jacopzoon Pols Cuper ende sterf den 22 Augusti 1614.

(Wapen twee gekruiste lansen, waartusschen boven een kuip.) (261)

Sluiten