Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

393

424. Hier leyt begraven Heiltge Jacobsdr. en was de huisvrou van Abram Joosten sterf op den 9en Desember anno 1619. Hier leyt begraven Grietgeft Cornelisd. en was de huisvrou van Joost Willemse Verbijn sterf den 6en April anno 1620. (no. 260)

(Een merk.)

425. Hier leit begraven Jan Jansen ende is gestorven op den 21en Julius int jaer ons Heeren 1627 oudt sijnde 9 jaeren.

(Twee wapens uitgesleten evenals het bovenste opschrift.)

426. (Een merk met de letters A. E. E. P.)

427. Jan van de Polder

an 1790 no.

428. Hier leit begraven Lu kas Antonisz. in sijn leven kerckmeester geweest van deser kercke 10 jaeren ende is gestorven op den 12 feberwarie an 1640 oudt sijnde 60 jaerë (rest uitgesleten). (299)

429. G. v. Bergen.

(Wapen uitgesleten.) (no. 315)

430. Hier leit begravë joghe Ariaen Gherrits sterf ao. XVc XXXVII de Xte dach february en N y e s (?) J a c o p s d o c hit, zijn wijf

sterf ao. XVc XXXIII dë Vte dach Novëbris out bidt

voer de ziel. (338)

431. Hier leght begraven Anna Maria Broeckman huysvrou van Johannes van Heusde in den Heere ontslapen den 14 September 1717 out sijnde 54 jaren. De gedaghtenisse des Reghtveerdigen sal tot segeninge sijn. Prov. 10:7.

432. (Brokstuk.).. huisvrouw vanGerard..empelfort starf op den 10 October anno 1666 oudt sijnde 48 jaren. (342)

433. B. (Een merk.) G. (269)

434. Hier leyt begraven Barbara Christoffels huysvrouw van Arie Huyghen van Beyeren in sijn leven burgemeester deser stede ende starf den 11 Meye anno 1616.

Sluiten