Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

395

445. Hier leit begraven Adriaen Dirckxz. Winter starf den 2 Septembris ao. 1522. Hier leit begraven Wi 11 ent Adriaensz. Winter starf in Augusto anno 1558. Hier leit begraven Geerburch Hobben de dochter van Hobbe Willems Winter en was out den en 20 dagen.

In den muur bij het orgel zijn twee wit marmeren platen/waarop:

446. Rerum satori pneumaticon hoe organum dicant sacrantque Rotterodamensium Sacris tuendis aedibus triumviri

Primum fundamentis lapidem solemniter posuerunt eorumdem III virorum S. ae. t. nepotes duo filius unus

Marinus Cornelius Bichon Joannis Adriani filius V. A. Jani toparchae in Iselmunda saepius cos. nepos.

Jacobus van der Heim Antonii filius Jacobi V. A. saepius cos. nepos.

Bartholomaeus Marinus Joannis van der Staal . Claudii V. A. saepius cos. filius A. S. CIOIDCCXCII. Coss. V. V. A. A. Joanne Gerbrando van Mierop Petro van IJzendoorn Diderico Lodoico van Cattenburch Antonio Gulielmo Senn van Basel cos. suffecto in Locum defuncti cos. Cornelii Groeninx van Zoelen toparchae in Ridderkerk.

447. Aan den drieeenigen God Wordt dit orgel eerbiedig geheiligd

door de Ed. Achtb. Heeren kerkmeesteren der stad Rotterdam De eerste steen is plegtig gelegd door twee kleinzoonen en een zoon vah gemelde H. H. Kerkmeesteren namentlijk

Marinus Cornelis Bichon Johan Adriaanszoon kleinzoon van den Ed. Gestr. Heere Jean Bichon Heer van IJsselmonde Burgem. enz. enz.

Jacob van der Heim Antoonszoon kleinzoon van den Ed. Gestr. Heere Jaicob^van d.'er Heim Burgem. enz. enz.

Sluiten