Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

Rotterdam. 396

en Bartholomeus Marinus Joannis van der Staal zoon van den Ed. Gestr. Heere Claudius van der Staal Burgem. enz. enz.

in den jaare MDCCXCII als burgemeester waren de Ed. Gestr. Heeren Joan Gerbrand van Mierop Pieter van IJzendoorn Dirk Lodewijk van Cattenburch Anthony Wilhelmus Senn van Basel de laatste in plaats van den overleden Cornelis Groeninx van Zoelen heer van Ridderkerk.

Op gebrandschilderde ramen ziet men:

1. MDCCCXIII MCMXI1I

Portret: Portret:

Koning Willem I. (Komst van den Souv. Graaf van Limburg vorst te Rotterdam.) Stirum. Portret: Portret!

Graaf van Hogendorp. Graaf v. d. Duyn v.

Maasdam.

Geschonken door het college van gecommitteerden ter herdenking van het honderdjarig bestaan van Neêrlands onafhankelijkheid. 17 Nov. 1913.

2. Openb. Joh.

21 : 10

Aangeboden door het college van collectanten ter instandhouding van den openbaren eeredienst bij de Nederd. Hervormde gemeente bij gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan op 3 Januari 1912.

3. Bergrede van Jezus.

Ter gedachtenis aan haren geliefden echtgenoot Antoni van Vollenhoven overl. 22 Juni 1913 werd dit raam geschonken door zijne weduwe Johanna Adriana van Vollenhoven geboren Van Staveren ao. Di. 1915.

H. Veldhuis inv. pinx. Jan Schouten Prinsenhof

Delft.

Sluiten