Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

397

Wapen Van Vollenhoven: Wapen Van Staveren:

I. gedeeld: 1. zilveren ster (6) II. gedeeld: 1. op goud een op blauw, 2. op goud een rood halve zwarte adelaar, 2. op hert op grasgrond staande tegen groen twee gekruiste door een een boom. zilveren band vastgebonden

gaffels.

4. MCMIX Anno Domini MCMX

Opgedragen aan H. M. Koningin Wilhelmina en Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden door de burgerij van Rotterdam ter herinnering aan de geboorte van H. K. H. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina prinses van Oranje Nassau, hertogin van Mecklenburg enz. enz. op dertig April van het jaar 1909.

Wapens:

Koningin Wilhelmina Prins Hendrik der Nederlanden Prinses Juliana Gemeente Rotterdam

Prins Willem I Prins Maurits wapens

Prins Fred. Hendrik Prins Willem II der

Prins Willem III Prins Willem IV 11 provinciën

Prins Willem V Willem I

Willem II Willem III Wilhelmina.

In een kapel is in den muur een steen, waarop: Door gecommitteerden tot de zaken der Nederduitsch hervormde gemeente is op 15 Juli 1915 deze gedenksteen geplaatst als een blijvende dankbare hulde aan hun architect den Heer Barend Hooykaas Jr. naar wiens plannen en onder wiens leiding de groote restauratie van dit kerkgebouw in de jaren 1911 tot 1915 is tot stand gekomen.

Tevens worden met waardeering gememoreerd de goedé diensten daarbij verleend door den Heer C. H. van der Perk opzichter der kerkgebouwen die gedurende dieh tijd belast is geweest met het dagelijksch toezicht op den gang der werkzaamheden.

Daaronder is een kleine steen, waarop: De sluitsteen van deze belangrijke herstelling is geschonkén door mejuffrouw E. van-Vollenhoven.

Sluiten