Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

398

Achter het koor is in den muur een zwarte steen, waarop : In de jaren 1855 tot 1863 is dit kerkgebouw uitwendig geheel hersteld.

in 1878 en 1879 werd het inwendig, zeer vervallen zijnde, in den oorspronkelijken schoonen stijl en toestand teruggebragt. Dit voor de arbeiders zoo gevaarvolle werk is binnen die twee jaren, onder Gods zegen, zonder

eenig ongeluk voltooid. Alleen uit de fondsen en aanzienlijke bijdragen der gemeente werden de onkosten gevonden.

Kerkmeesteren waren: A. Verwey Szn., H. Kruyff, C. van Andel, G. Mees R.Azn., S. van Ravesteyn,

A. P. J. van Rossem, A. Hartevelt A.Hzn, M. Wijt Jr., Mr. M. L. A. Vorstman,

N. van Oosterzee, T. Wildeboer, J. J. van der Willigen, H. P. A. Voorhoeve.

Aan den Bouwkundigen opzichter der kerkgebouwen W. J. van Ettinger was de geheele uitvoering toevertrouwd.

In de kerk hangt een schilderij, waarop eene bijbelsche voorstelling en vier wapenschilden:

I. op zilver de letters I. D. V. L. boven een merk.

II. op goud twee beurtelings gekanteelde roode dwarsbalken (Van Schoonhoven).

III. op zilver een gouden bisschop (Kayser).

IV. op zilver een blauwe dwarsbalk beladen met twee gouden sterren (8) en vergezeld van twee groene vliertakjes, de bovenste is links vergezeld van een gouden ster (8) (Van VIiren).

Onderaan leest men:

In 't jaer 1641 waeren hooftmannen van 't metselaers gilde JanDenisenvan Lays, Cornelis Martensz. van Schoonhoven, Hugo Antuenis Kayser, Sa nder Tobiassz.van Vliren.

Volgens een handschrift op het gemeente-archief, waaruit ik vorenstaande aanteekeningen hier en daar kon vergelijken en aanvullen, waren vroeger nog te lezen:

Sluiten