Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

400

454. Hier leit begraven Juffr. H meester huisvrouw van

D heere W Cornelis de With ridder.... vice

admirael van Hollant en Westvrieslant gestorven den XXIV Augusry MDCLIV out 65. (trans no. 29)

455. Hier leit begraven ....gen....ouwen... huisvrou van

Cornelis Bosch ende starf den ende Cornelis

Bosch starf den 25en Meie anno 1631 out sijnde 92 jaren.

(trans no. 38)

456

sterf den 2en Yulius anno 1620

end Hier 1...

Corn Aeryen

Gerr starf

457. Hier leit begraven Harmen Dircxz. is gestorven in Augustus anno 1632 oud sijnde 70 jaren.

L F. Pieck

Hier leit begraven Maritge Piecks dochter ende is gestorven op den 21en October anno 1642 oudt siinde ontrent 15 jaren. (45)

458 gestorven op de derden november anno 1629 oudt

sijnde 65 jaeren. F. O. Hunter 14 Septembre 1745. (no. 46)

Volgens een handschrift van Van Buchell inde verzameling van de Rijks Universiteitsbibliotheek te Utrecht las men op steenen in den toren:

459. Anno MCCCCXLLX op Assentionis avont is begonnen te delven dat fondament van desen toorn ende op St. Jans Baptisten avot daer aen worden den eerste pael ingeheyt ende des dijnsdaechs nae Alderheyligen soo worden den eersten steen geleyt; dese kercmrs waren op die tiit Gerrit Aertsz. ende Bouwen Martensz.

460. Anno 1547 op den 12 dach in Martio is den eersten steen geleet van Gijsbert Aerts Trompervande tweedemetselerie tot de jegenwoordige hoochte toe als het werck stil gestaen hadde 97 jaer. Dese kercmri. waren op die tiit Jan van Zoelen

Sluiten