Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

401

Gijsbertsz., Joost Fijck van den H ove Dircksz. en Melis van Hogeveen Adriaensoon.

Onder de planken vloer bevinden zich, volgens Dr. E. Wiersum, Grafschriften uit de Groote kerk te Rotterdam (Rotterdamsch jaarboekje 1917 p. 1 vlg.), de volgende zerken:

In het middelpand.

461. (Evert) Hendrik(z) de Liefde. (Met Renaissance wapen.)

462. (G) e r 1 o f s z. v a n D e 1 f t starf in 't jaer ons Heeren MCCCO

XCVIII opten dach in September. Bidt voer zijn ziel om

g(enade). (Een miskelk.)

463. Van der Heede. (Wapen uitgesleten.) J. G. du Bois. (Een handmerk.)

464. Hier leit begraven Arent Pauelis en Neelgen zijn wijf sterfen ao. XIIIIc ende LXXXV (d)en III Mae(rt).

Hier leit begraven ie (Ys)brantzoen starf op den 23

anno 1553 (ende sijn) huysvrou Reyers starf den

April anno 1560.

Hier leit begraven Ysbrantszoen (ende starf) den

30en January

Hier leit begraven Maertgen Reyersd. (huys)vrou van Jan Gillis van Hal (ende) starf den 27 Augusti anno 1600.

Hier leit begraven Aeltgen Reyersende sterf den .. October anno 16...

465. Hier leyt begraven Gheertruyt Ghijsbrechts ende starf anno 1561. Hierleyt begraven Maritgen Jacobsdr. van Schoenhoven, sterf anno XVc LVIII den XXIX Maert.

Hier leyt begraven Henderick Willems van Minnebeeck, sterf den 3 Juny ao. 1597.

Hier leit begraven Cornelis Heindricxz. van Minnebeeck sterf den Xlen Juli Anno 1630.

(Met wapen: Van Minnebeeck, drie zwanen (2 en 1) ziende naar links.)

466. C. J. B. (Een handmerk.) Cornelis Jacobsz. Beyer.

26*

Sluiten